ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย

 • photo , 960x720 pixel , 102,987 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,113 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 176,111 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 92,877 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,734 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 117,866 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 80,605 bytes.
 • photo , 960x638 pixel , 86,972 bytes.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย

 • จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง, ควบคุม, สื่อสาร
 • ระบบ CCTV ( DVR, NVR ) ,Network Wi-Fi ,LAN
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ,ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
 • งานเครื่องกลทุกชนิด บริการหลังการติดตั้ง และงานบำรุงรักษาทั่วไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ทุกประเภท

M.E.E. SYSTEM AND SUPPLY Ltd. Part.

11/31 Moo 5 T.Klonghae Hatyai Songkla 90110 Thailand

Phone 089-5973825

Fax. 074-536407

E-Mail : pong-siam (at) hotmail (dot) com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย ประกอบกิจการงานระบบไฟฟ้า ,งานระบบสื่อสาร โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

ด้วยประสบการณ์งานด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า,สื่อสาร ,ควบคุมมอเตอร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีโครงการต่างๆอยู่ในหลายจังหวัด ก็เพราะเราทำงาน มีมาตรฐาน โดยยึดหลักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ คุณภาพ ความปลอดภัยและ ส่งมอบทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

กระบวนการการทำงานที่เรานำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่

P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดขึ้น

D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของ แผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานใน ขั้นตอนใด

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ทดสอบระบบอย่างมีขั้นตอนและจะนำไปสู่การทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตและกำไรสูงสุดของลูกค้า

วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งทุกครั้งจะต้องขออนุมัติจากเจ้าของงานและผู้ควบคุมงานทุกครั้งและจะต้องได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย สะดวกต่อการบริการ

การออกแบบและเขียนแบบในทุกโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการซ่อมแซม และได้มาตรฐานตามที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด รวมถึงต้นทุนที่ต่ำที่สุดของลูกค้า

การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงานแต่ละครั้งจะต้องขออนุญาตการเข้าปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าของพื้นที่ก่อนทุกครั้ง

การติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทางเราจะเขียน SHOP DRAWING ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าวางไว้และขออนุมัติ สั่งของตามแบบ SHOP DRAWING ปฏิบัติงานตามแบบแผน

ผลงานที่ผ่านมา

 1. โรงงานเจ-กูเมซ จ.สุราษฏร์ธานี
 2. โรงงาน สยามไฟเบอร์บอร์ด จ.สงขลา
 3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาน้ำน้อย กิจการสัตว์บก จ.สงขลา
 4. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาบ้านพรุ กิจการสัตว์น้ำ จ.สงขลา
 5. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาน้ำน้อย กิจการสัตว์น้ำ จ.สงขลา
 6. บริษัท ยูโรเซรามิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด จ.สงขลา
 7. บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) จ.สงขลา
 8. Kimberly-Clark ( เซฟสกินทุ่งลุง ) จ.สงขลา
 9. บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด จ.สงขลา
 10. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนคริทร์ จ.นราธิวาส
 11. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 12. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จ.ตรัง
 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
 14. THE VIJIT RESORT & SPA หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
 15. RVIVARIN RESORT & SPA เกาะลันตา จ.กระบี่
 16. โรงเรียนสะเดาขรรธ์ชัย จ.สงขลา
 17. Top glove technology thailand co. ltd จ.สงขลา
 18. ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 19. โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา
 20. โรงแรม รีเจนซี่ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 21. โรงงานบริดสโตน จ.สงขลา